Regionaal samenwerken aan goede zorg en welzijn

Gepubliceerd door Maria op

Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland

De Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland (1998) is een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders in Midden-Holland. Het verband wil voor de inwoners van de regio een samenhangend en doelmatig zorg- en welzijnsaanbod realiseren.

Netwerk Dementie Midden-Holland

Voor mensen met dementie en hun naasten is sinds 2000 het Netwerk Dementie Midden-Holland actief in de regio. Het doel is optimale zorg te realiseren door bestaande voorzieningen op elkaar af te stemmen en waar nodig nieuwe voorzieningen te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband TANDEM (Transmurale Attentie Naast DEMentie).

TANDEM

Tandem is opgericht in 2013 om de zorg voor cliënten met dementie en hun mantelzorgers in de regio Midden-Holland te verbeteren door middel van regionaal georganiseerde casemanagement dementie.

Centraal hierbij is de casemanager die nauw samenwerkt met de huisarts en in multidisciplinair teamverband samenwerkt met een specialist ouderengeneeskunde (SO), psycholoog, sociaal psychogeriatrisch verpleegkundige (SPV), sociaal geriater, Verpleegkundig Specialist en eventueel andere externe hulp- en zorgverleners.

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *