Terugblikken en vooruitkijken tijdens drukbezocht Jaarevent 2016

Gepubliceerd door Maria op

Datum bijeenkomst: 

14 november 2016

Op maandag 14 november jl. vond voor de derde keer het Jaarevent van het Deltaplan Dementie plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Voor ruim 550 professionals uit het dementieveld was het dé gelegenheid om kennis te maken met het Deltaplan Dementie en haar lidorganisaties, inspiratie op te doen tijdens één van de 25 workshops en elkaar te ontmoeten op de informatiemarkt.

Het is 2020. Aloïs Alzheimer, de wetenschapper die meer dan honderd jaar geleden de kenmerkende  veranderingen ontdekte in het hersenweefsel van mensen die aan Alzheimer waren overleden, is aan het woord. ‘Er wordt zoveel onderzoek gedaan, we zijn echt op de goede weg. Wat zou het mooi zijn als jullie mijn naam vergeten en als Alzheimer in de vergetelheid raakt. Onthoud Aloïs en vergeet Alzheimer. Ik ben positief: het kan nooit lang meer duren.’

Terugkijken

Na dit indrukwekkende toneelspel en een supersnelle brainstormsessie over dementiezorg in 2020 door lidorganisatie Ervarea, heet voorzitter Marijke Vos de aanwezigen welkom. Ze blikt kort terug op het afgelopen jaar, waarin het ledenaantal van het Deltaplan Dementie groeide naar 52. Er lopen momenteel meer dan 85 studies binnen het Memorabel, het onderzoeksprogramma van het Deltaplan Dementie. Enkele wetenschappers bieden via korte filmpjes een inkijkje in hun onderzoeksprojecten. In het kader van de dementievriendelijke samenleving is de vijf jaar durende campagne ‘Samen Dementievriendelijk’ begin dit jaar van start gegaan. En dat levert nu al succesverhalen op. Een mooi voorbeeld van hoe Nederland steeds dementievriendelijker wordt, is het Sociaal Fonds Taxi. Directeur Henk van Gelderen legt de aanwezigen in de zaal uit hoe belangrijk vervoer is voor mensen met dementie. Zij moeten langer thuis blijven wonen, en willen dat zelf ook graag. Daardoor krijgen chauffeurs steeds meer te maken met klanten met dementie. Zij moeten daarom goed getraind worden om de ziekte te herkennen en leren om te gaan met specifieke situaties. Dit gebeurt door middel van een online basistraining en een praktijktraining, zodat volgens Henk van Gelderen alle ruim 30.000 chauffeurs in Nederland dementievriendelijk kunnen zijn.

Vooruitkijken

Marijke Vos kijkt ook vooruit naar 2017, want er is goed nieuws over een ander speerpunt van het Deltaplan Dementie: betere zorg voor mensen met dementie. Via een videoboodschap kondigt staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ aan. Dit programma, ontwikkeld door Vilans in samenwerking met Movisie, NIVEL, Pharos en het Trimbos Instituut, is gericht op het verbeteren van de zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Het moet knelpunten oplossen, verbeterpunten realiseren, partijen verbinden en belemmeringen wegnemen om te komen tot persoonsgerichte zorg die aansluit bij de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Een belangrijk speerpunt is casemanagement: zo is er inmiddels met alle betrokken partijen afgesproken dat er voor iedereen casemanagement dementie beschikbaar zou moeten zijn. ‘Dementiezorg voor elkaar’ gaat in maart 2017 van start.

Zelf aan de slag

De bezoekers van het Jaarevent konden ’s middags kiezen uit maar liefst 25 workshops, allen vormgegeven door de lidorganisaties van het Deltaplan Dementie. Een kleine greep uit het aanbod: deelnemers gaan bijvoorbeeld zelf aan de slag met het vormgeven van zorg in de wijk tijdens de workshop over DementieNet, een initiatief van het Radboud Alzheimer Centrum. Het uiteindelijke doel van DementieNet is om de zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten en zo de dementielast voor alle betrokkenen te verlichten. En de deelnemers aan de workshop van King Arthur Groep voeren met elkaar een rondetafelgesprek, over wat er nodig is om de zorg voor iemand met dementie thuis langer vol te houden. Het leidt tot begrip, betrokkenheid en aandacht en zorgt voor inzicht, openheid en een goede verdeling van taken. De bezoekers van de workshop van CZ gaan aan de slag met de CZ Toolbox, die bestaat uit praktische hulpmiddelen bij de start van een project voor betere dementiezorg in de eigen regio. En in de workshop ‘Het verhaal achter de krantenkoppen’ wordt onder leiding van neuroloog dr. Richard Edo gediscussieerd over wat er nu precies waar is van krantenberichten over dementieonderzoek.

Knipoog

Cartoonist Gideon Borgman sluit de geslaagde middag af met een knipoog: zijn humoristische beeldverslag van het Jaarevent werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen. Tenslotte roept voorzitter Marijke Vos alle aanwezigen op om mee te doen met het Deltaplan Dementie en nodigt ze iedereen alvast uit voor het Jaarevent in 2017.

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *