Specialisten ouderengeneeskunde zetten hun kennis en ervaring in voor patiënten met allerlei vormen van dementie, zowel in het verpleeghuis als bij mensen thuis.

Gepubliceerd door Maria op

Verenso

Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De belangrijkste en meest bekende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. Specialisten ouderengeneeskunde zetten hun kennis en ervaring in voor patiënten met allerlei vormen van dementie, zowel in het verpleeghuis als bij mensen thuis.

Het werk van de specialist ouderengeneeskunde is anders dan dat van andere artsen in die zin dat het niet stopt na het stellen van de diagnose en een eventuele behandeling. Zij blijven bij de patiënt betrokken en zien patiënten en hun naasten daarom vaak en langdurig, zeker in verhouding met andere artsen. Elke dementie verloopt anders, elk dementerend brein is verschillend en vraagt om andere acties. Een specialist ouderengeneeskunde weet als geen ander hoe daarmee om te gaan.

Als beroepsvereniging van de specialisten ouderengeneeskunde is Verenso betrokken bij allerlei initiatieven binnen de ouderengeneeskunde gericht op dementie:

Richtlijn Probleemgedrag

Verenso werkt aan een herziening van de richtlijn probleemgedrag waarbij nadrukkelijker aandacht wordt besteed aan het evalueren van psychofarmaca in relatie tot psychologische/ psychosociale interventies. Probleemgedrag kan zijn: agressief gedrag, maar ook weglopen, onrust, storend gedrag of het weigeren van zorg. In de ouderenzorg wordt het ook vaak onbegrepen gedrag genoemd. Voor zorgverleners is het vaak moeilijk om hiermee om te gaan. Verenso probeert hierbij ondersteuning te bieden.
 

Zorgstandaard dementie

Verenso leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van de Zorgstandaard Dementie waartoe het ministerie van VWS en Alzheimer Nederland het initiatief hebben genomen. Zorgstandaarden beschrijven de gewenste zorg, zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de patiënt.

Multidisciplinaire trainingen in de regio

Verenso organiseerde samen met het NHG en V&VN multidisciplinaire trainingen in de regio, gericht op betere samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, POH’s en verpleegkundigen eerste lijn om de zorg voor patiënten met dementie te verbeteren.

E-learning dementie in de thuissituatie

Verenso maakte een e-learning over dementie in de thuissituatie voor specialisten ouderengeneeskunde die zich verder willen bijscholen op dit thema.

Deltaplan Dementie

Verenso werkt samen met andere partijen via het Deltaplan Dementie.

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *