“Met Memorabel draagt ZonMw bij aan betere zorg voor de patiënt van vandaag en het voorkomen en genezen van dementie in de toekomst.”

Gepubliceerd door Maria op

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Onderzoek en innovatie zijn onontbeerlijk om de doelstellingen van het Deltaplan Dementie te bereiken. ZonMw ziet een rol binnen het Deltaplan Dementie weggelegd in het financieren van innovatief onderzoek naar dementie en het slaan van bruggen tussen verschillende onderzoeksdisciplines. ZonMw stimuleert publiek – private samenwerking en wisselwerking tussen de drie pijlers van het Deltaplan Dementie: wetenschappelijk onderzoek, verbeteren van de zorgpraktijk en sociale innovatie.

ZonMw voert voor het Deltaplan Dementie het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel uit. Memorabel is de nationale implementatie van het Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND). Doel is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit gebeurt door onderzoek en het ontwikkelen en toepassen van effectieve en doelmatige instrumenten, interventies en zorgmodellen.

Memorabel richt zich op mensen met dementie van nu en patiënten van morgen. Wat kan er nu al verbeteren in behandeling, zorg en ondersteuning, en hoe kunnen we in de toekomst tot nieuwe behandelingen komen en dementie wellicht terugdringen?

Het onderzoek omvat de gehele kennisketen, van onderzoek om het ontstaan van dementie te begrijpen tot benutting van kennis in de praktijk. Voor de eerste fase (2013-2016) van dit achtjarige programma, zijn vier thema’s benoemd:

  • oorsprong en mechanisme van dementie
  • diagnostiek
  • behandeling en preventie
  • doelmatige zorg en ondersteuning

ZonMw streeft naar participatie van belanghebbenden: in het programma en projecten van Memorabel wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen.

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *