Zorgverzekeraars investeren in samenwerking voor goede dementiezorg

Gepubliceerd door Maria op

Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraars hebben en nemen de verantwoordelijkheid om te sturen op kwalitatief goede en doelmatige dementiezorg. Zij investeren daarvoor in samenwerking met allerlei partijen: zorgaanbieders, patiëntenorganisaties (inclusief mantelzorgers) en de overheid. In Nederland zijn veel soorten samenwerkingsverbanden op het gebied van dementiezorg. Zorgverzekeraars willen toe naar inkoop van deze zorg op basis van uitkomsten van dementiezorg. Daarbij staat de vraag centraal: wat is het resultaat van de zorg? Om daar achter te komen is het van belang om goed in kaart te krijgen welke samenwerkingsmodellen wel en niet werken. Welke zijn de effectieve ketenstructuren? En wat zijn daarvan de criteria?

Facetten van het resultaat van dementiezorg zijn bijvoorbeeld:

  • De ervaren kwaliteit van leven van de patiënt
  • De beleving en ervaring van de cliënt over de door hem of haar ontvangen zorg- en dienstverlening
  • De belasting van de mantelzorger
  • De doelmatigheid van de zorg, dat wil zeggen dat de netwerkpartijen in staat zijn de zorg en verantwoordelijkheden goed op elkaar af te stemmen

Zorgverzekeraars willen de beschikking krijgen over goed onderbouwde bouwstenen voor toekomstig inkoopbeleid van de dementiezorg, die zo veel mogelijk worden gedragen door zorg- en welzijnsaanbieders en cliëntenorganisaties.

Naar de website

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *